Nabídka operací

Typy operací

Návazné operační řešení provádím na Ortopedické klinice 2.LF a FN Motol

- Artroskopické operace

- Operace endoprotéz

- Operace deformit či asymetrií

- Běžné ortopedické operace

Přihlášení